D&D friends league- tyranny of dragons

יומן הרפתקה - אמסטסיה פאלון
העיירה פלאן - יום 1

הגענו לפונדק "הגובלין הצוחק" בעיירה פלאן בשעת הצהריים. לא הכרתי שם אף אחד מלבד צביבלן, אך זה לא הפריע להם או לי לעבוד ביחד. לאחר שיחה קצרה עם מאר השמן גילינו כי המגדלור שבמצודת סוקול(מצודה שנהרסה בעבר ע"י דרקונים) באי הסמוך הפסיק לעבוד לפני כ-3 ימים. לאחר שיחה קצרה עם שכירות  החרב ארבלה וקרייה, עם כמה פועלים מן הנמל ועם שומרי העיר, החלטנו לצאת לכיוון האי בניסיון לתקן את המגדלור. דיברנו עם הורון שהביא לנו אישור לחקור באי.

האי בבעלותו של איגן סוקול, אציל מסתורי שהוא אובססיבי לגבי אוצרות. דרווג ושנדרה קיבלו את פנינו על האי, הם עובדים בשביל אדון סוקול והם האחראים על יתר העובדים. כבר כשנכנסנו למצודה צביבלן הרגיש בקסם שהפיל אגרטל על ידינו. החלטנו לחקור ראשית את המגדלור. לאחר שעברנו את חדרי המגורים הגענו לקומה בה נמצאת המנורה. יש קסם כלשהו על המנורה והיא מחוברת היטב אך עדיין לא עובדת. ויתרנו על כך והלכנו לחלק המזרחי במצודה. החלק הזה נשאר הרוס מאז מתקפת הדרקונים והוא היה בעבר סיפרייה. ראזנר מצא מאחורי הספה מעבר למזבח עבור האל טיר, אל השיוויון. על יד המזבח היה היומן של איגן סוקול בו הוא רשם פרטים לגבי האוצר החבוי באי אותו הוא מחפש. היומן קשה לפיענוח ולקחנו אותו איתנו. לאחר מכן עזבנו את המזבח והלכנו לחקור את אזור מגוריו של איגן.

אזור המגורים של איגן מתחלק ל-3 חלקים: חדר כניסה, חדר עבודה/סיפרייה וחדר שינה. בחדר הכניסה לא חקרנו דבר. בחקר העבודה/סיפרייה חיפשנו בשולחן העבודה שלו ובספרים הפתוחים על השולחן (דריאן לקחה איתה את אחד הספרים). משם המשכנו אל האגף המערבי שם, לפי היומן של איגן, נמצא האוצר

כאשר הגענו לאגף המערבי ירדנו למרתף שם הייתה דלת מלכודת שהצלחתי לפתוח באמצעות היומן של איגן סוקול. הדלת הובילה אל מערה תת קרקעית שהייתה שקועה עד לא מזמן.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.